Mouvo interactive brand

Motion design vytvořen lidským okem.

V zorném poli našeho oka vnímáme občas drobné body, či jiné pohybující se útvary. Tyto tzv. létající mušky, mouches volantes, vidíme zejména při pohledu na světlou plochu. Obvykle jsou způsobeny změnami ve sklivci.

Mouches volantes byly inspirací pro vznik názvu i vizuálního stylu konference motion designu, kterou každoročně pořádáme v Praze – Mouvo.

Stejně tak jako mouches volantes, logo Mouvo konference je neustále
v pohybu.

Systém loga spočívá v pěti daných bodech, které jsou fyzicky propojené a reagují na sebe při pohybu.

Mouches Volantes

Stejně tak jako mouches volantes doslova utíkají lidskému oku ze zorného pole, když se na ně snaží zaostřit, tyto drobné částice se vždy vyhýbají kurzoru myši. Když se srazí, začnou vytvářet variabilní struktury, připomínající reálné objekty a také princip propojených bodů loga Mouvo. Tento první příklad integrace mouches volantes do interaktivního vizuálního stylu jsme vytvořili dlouho předtím, než jsme spustili web. Na webu mouvo.cz jsme od začátku chtěli mít něco hravého, tak jsme nakonec tento výstup využili jako univerzální pozadí pro náš web a také jako motiv pro některé kusy našeho merchandise.

Vyzkoušejte si mouches volantes nebo se podívejte na Mouvo merch.

2016: Mouvo začíná

Jak aplikovat systém variabilního loga na vizuální styl? Abychom
s vizuálem mohli pracovat v různých médiích, vytvořili jsme hratelnou simulaci, která je skoro jako skutečná fyzická věc.
A protože web v dnešní době umožňuje používat různé formy interaktivity na jakýchkoliv zařízení, přišlo nám zcela samozřejmé přenést interaktivní logo na naši homepage a vytvořit tak hravou vstupní stránku. Je to první věc, kterou máte možnost na mouvo.cz vidět, osahat si a hrát si s ní na jakémkoliv zařízení. Je dokonale multiplatformní.

Stalo se to tradicí. Každý rok vytváříme novou interaktivní vstupní stránku, která si vždy pohrává s daným tématem konference. Vždy se držíme použití stejných základních principů propojených bodů.

Pohrajte si s prvním Mouvo logem.

2017: Stroj času

Tématem tohoto ročníku byla budoucnost motion designu. Zatímco během konference probíhaly diskuse o budoucnosti, vizuální styl byl inspirován hodinovým strojkem. Přizpůsobivým
a neustále se měnícím. Vzhledem k tomu, že se jednalo o druhý ročník konference, usoudili jsme, že již nepotřebujeme využít v logu písmena. Zachovali jsme systém pěti vzájemně propojených bodů, ale tentokrát byl jejich pohyb poháněn strojem, který můžete upravit přesouváním kol.

Vyzkoušejte si ho!

2018: DIY a týmová práce

Pokud máme rádi něco ještě víc než vytváření interaktivních
a video instalací, je to vytváření hravých nástrojů. Stanovili jsme několik základních vizuálních pravidel a nechali jsme lidi, aby si vytvořili vlastní plakát vyladěním formy, barvy, textury a velikosti pěti fyzicky propojených prvků. Poselstvím tohoto ročníku bylo, že různé disciplíny musí spolupracovat, aby vzniklo něco krásného.

Každý plakát byl během konference uložen do databáze a vytištěn, aby si jej návštěvník mohl odnést domů.

Vytvořte si svůj vlastní vizuál!

2019: Hladoví po vzdělání

Téma vzdělávání nás inspirovalo k vytvoření pocty staré slavné hře “had” založené na našem fyzickém enginu.

Opustili jsme pět bodů a vrátili se k písmenům. Tentokrát můžete jejich skládáním vytvářet vlastní věty. Ale pozor na pasti!

Zahrajte si zde.

2020: Čas na hru

Tématem posledního ročníku byla hra. Vždycky jsme si chtěli vytvořit vizuální hudební syntetizátor a konečně nastal správný čas toto uskutečnit. Zde opět využíváme vzájemně propojené body, ty tentokrát reprezentují noty. Přesouváním spojnic můžete vytvořit labyrint pro bílou kouli. Když ji vystřelíte, její narážení do stěn labyrintu bude vyluzovat různé tóny.

Každá barva pak reprezentuje jiný nástroj. Natahováním spojnic měníte výšku tónu, jako byste tahali za provázek.

Složte si svou vlastní symfonii zde.

Kredity

Vytvořeno
2020/02
Klient
Czech Motion Design
Logo design
Marek Cimbalník
Game design & režie
Jan Netušil
Vývoj
Jiří Šembera
Jiří Netušil