Mouvo 2017

Konference vizionářů

Povrchy, které byly dříve statické a neměnné se zejména na přelomu 21. století začaly doslova proměňovat. Média schopná zobrazovat pohyblivý obraz se vyvinula do podoby běžně dostupných přístrojů, které byly ještě před nedávnem považovány za atributy hrdinů ze žánru science-fiction. Dochází ke splývání fyzického a virtuálního prostředí.

Televizní vysílání, internet, firemní identita a prezentace, reklama a další v minulosti výhradní domény grafického designu se daly do pohybu. Motion design kombinuje prakticky všechny komunikační prostředky vynalezené člověkem od písma, grafů, symbolů fotografie po kresbu, film či zvuk. Jeho specifikem pak je, že tyto elementy proměňuje v čase.

Zobrazit víceRead less

Podívejte se na Mouvo.cz nechte se inspirovat.

Kredity

Vytvořeno:
2017/02
Klient:
Czech Motion Design
Artdirekce:
Marek Cimbálník
2D animace:
Vít Zemčík
Martin Pokorný
3D animace:
Jakub Špaček
Střih:
Lukáš Fišárek
Postprodukce:
Martin Pokorný
Lukáš Fišárek
Hudba:
Jan Čechtický