Bitva na Bílé Hoře

Od simulace k autentičnosti:
Oživení Bitvy na Bílé hoře

Národní muzeum nás oslovilo se spoluprací na významné výstavě k 400. výročí bitvy na Bílé hoře.
Celá výstava měla za cíl poskytnout komplexní obraz této pro Čechy důležité bitvy včetně okolností, které k ní samotné vedly a také obraz následných událostí 30leté války.

Zvolená stylizace formou piktogramů nabízí pestré, snadno čitelné a rychlé sdělení informací.

Video, které jsme vytvořili, ilustruje bitvu včetně důležitých okolností, jenž jí předcházely a které byly dosud do značné míry opomíjeny, přesto že měly na výsledek bitvy nezanedbatelný vliv.

Pod odborným vedením pplk.Otakara Foltýna jsme zasadili vojska do 3D terénu a upřesnili tak historické záznamy bitvy. Jedná se o dosud nejpřesnější animaci bitvy, která zohledňuje různou rychlost přesunů v terénu a také výhled aktérů.

Pro co nejlepší znázornění používáme kombinaci dvojrozměrné motion grafiky a reálné simulace bitvy. 2D motion grafika je komponovaná v softwaru Adobe After Effects, zatímco animaci bitvy zasazenou do terénu, v němž se bitva odehrávala, jsme vytvořili v softwaru Houdini.

Kredity

Vytvořeno
2020
Klient
Národní Muzeum
Artdirekce
Jan Netušil
2D animace
Jan Netušil
3D animace
Marek Cimbálník
Produkce
Markéta Sasínová