Domy a byty

Nepoměr: úhel pohledu

Proč se potýkáme s nedostatkem nájemních bytů? Výstava Domy
a byty hledá příčiny neutěšeného stavu trhu bydlení v hlavním městě a zároveň představuje možné scénáře pro zlepšení. Spolu
s kurátory výstavy jsme vytvořili video pro širokoúhlou stěnu
v prostoru CAMP, na které je možné ilustrovat problematiku
v reálném měřítku 1:1.


Prostřednictvím zoomu se dostáváme
k pohledu nad Prahou, kde se zobrazují data o aktuální výstavbě, ze kterých je patrná převaha developerské výstavby.


Pro zlepšení situace na trhu s bydlením je potřeba navýšit podíl městské a družstevní výstavby. Projekce pomocí schémat ilustruje modely těchto typů výstavby.

Kredity

Vytvořeno
2022
Klient
IPR Praha
Scénář
Eugen Liška
Design koncept
Marek Cimbálník
Eugen Liška
3D animace
Matěj Martinec
Marek Cimbálník
Jan Netušil
2D animace
Jiří Němec
Postprodukce
Jiří Němec
Hudba
Jan Čechtický
Architekt
Benedikt Markel
Produkce
Vlaďka Cimbálníková