News
Info

About us:
Creative studio OFICINA has been established in 2009. Within the 8 years of work in the field of brand and motion design has received several international awards.

The message to our clients:
The nature and form of the current visuality, where the individual’s field of view is flooded with by endless amount of visual information, urges us to seek clever ways to make the information of such visual-based messages simple and effective.

A good idea to hire us for:
Corporate identity and Brand design
Art direction and Direction, Treatment
Motion design (2D and 3D animation, visual effects)
Info-graphic design and animation
Digital design(web and applications)
Creative services for self-promotion (broadcast onair/online)
Video making

O nás:
Studio OFICINA bylo založeno v roce 2009. Za 8 let jeho působení v rámci korporátního a motion designu získalo několik mezinárodních ocenění.

Vzkaz:
Povaha soudobé vizuality, v níž je zorné pole člověka zaplaveno nesčetnými obrazovými informacemi vypovídá o potřebě hledat způsoby jak zjednodušit a současně zefektivnit porozumění vizuálně založených sdělení. Velkou snahou studia je vytváření neotřelých vizuálních stylů jenž jsou funkční napříč všechny platformy – onair, offair, onlinne.

Co umíme:
Korporátní identita a Brand design
Kreativní servis, Režie, Treatment
Motion design (2D a 3D animace, Vizuální efekty)
Infografika (design a animace)
Digitální design (Web, Aplikace, interaktivní aplikace)
Kreativní servis pro Self promotion (vysílání onair/online)
Prezentační video spoty

Awards/Ocenění
2010 – Czech Grand Design: Public price for the Corporate identity (Prima COOL)
2010 – Promax BDA Europe: Best original logo design – Silver Award (Prima COOL)
2010 - Promax BDA Europe: Best Program branding – Silver Award (Prima COOL)
2011 – Promax BDA Design world: General channel image campaign – Gold Award (Prima LOVE)
2013 – Promax BDA Europe: General channel image campaign – Bronze Award (5! tv)
2014 – Promax BDA Europe: General channel image campaign - Silver Award (Film+)
2014 – Promax BDA Global Excellence: General channel image campaign - Gold Award
(Film+)
2016 - Promax BDA Global Excellence: General channel image campaign - Gold Award (RTVS)
2016 - ADC Czech Creative Awards - Gold Award (Nova sport channel design)
2016 - The National Design Prize in the Communication Design - Slovakia (RTVS)
2016 - Czech Grand design - Graphic designer of the year (Mouvo)
2017 - Promax BDA Global Excellence: Sport program Image spots (Nova Sport)
2017 - Europe for festivals, festivals for Europe - Remarkable festival (Mouvo)